Đầu năm học, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm đã phối hợp với Tổ GDTX tổ chức buổi lao động vệ sinh cảnh quan khuôn viên Trung tâm